Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zakoni i odluke


ODLUKE  o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

OSTALE ODLUKE I UGOVORI

ZAKONI I UREDBE

Uredba Vlade o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) LINK

Zakon o održivom gospodarenju otpadom  LINK

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom LINK

Zakon o komunalnom gospodarstvu  LINK

Pravilnik o gospodarenju otpadom  LINK

Zakon o zaštiti potrošača  LINK

Ovršni zakon  LINK

Zakon o pravu na pristup informacijama  LINK

Zakon o zaštiti osobnih podataka  LINK

Zakon o tajnosti podataka  LINK

Zakon o zaštiti tajnosti podataka  LINK


ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Motičnjak 9
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 06:00 - 13:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice