Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti, utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s našim djelatnostima, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim osobnim podacima.


NAŠE TEMELJNO NAČELO JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Mi imamo dužnost brinuti za privatnost pojedinaca čije osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo. Podaci su odgovornost i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

ČISTOĆA d.o.o. drži se sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti naših sugrađana, korisnika javnih komunalnih usluga, posjetitelja naše web stranice, kandidata za radna mjesta, poslovnih suradnika i posjetitelja:

• Ne prikupljamo više osobnih podataka nego što je potrebno 

• Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene

• Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno

• Nikada ne prodajemo, posuđujemo niti distribuiramo osobne podatke

• Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja

• Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu radi donošenja odluka niti profiliranje

• Osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEA

• Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se putem kontakata: 

Službenik za zaštitu podataka
Igor Barlek, CIPP/E
e-mail: bi@biconsult.hr

Ova Politika privatnosti, kao i naša web stranica, dizajnirana je sa svrhom osiguranja visoke razine zaštite vaših osobnih podataka te će se kontinuirano ažurirati i unaprjeđivati.

Ova Politika privatnosti unaprjeđena je 27. srpnja 2022. godine. 


VODITELJ OBRADE

ČISTOĆA d.o.o., Ognjena Price 13, 42000 Varaždin, nastupa u odnosu na osobne podatke vas kao korisnika javnih komunalnih usluga, posjetitelja naše web stranice, poslovnih suradnika, kandidata za radna mjesta i posjetitelja u ulozi voditelja obrade koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka.


KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Podaci koji se tiču korisnika javnih komunalnih usluga 

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o grobljima, Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, pripadajućim podzakonskim aktima, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, odlukama jedinica lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te porezno-računovodstvenim propisima u području, u okviru službenih ovlasti, temeljem pravnih obveza i kada je to nužno za izvršavanje ugovornih obveza u skladu s člankom 6. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, u svrhe pružanja javnih usluga u području zbrinjavanja i gospodarenja komunalnim otpadom, održavanja groblja i pružanja usluga komunalnog linijskog prijevoza, ČISTOĆA d.o.o. prikuplja i obrađuje nužne i obvezujuće skupove osobnih podataka, koji se koriste isključivo u navedene strogo ograničene svrhe i obrađuju u vremenskom razdoblju pružanja javne usluge, a po prestanku pružanja javnih usluga u skladu s rokovima iz prethodno navedenog skupa propisa.

Postupci selekcije kandidata i zapošljavanja

Pri zapošljavanju putem javno objavljenih natječaja prikupljamo osnovne podatke o vama s namjerom sklapanja ugovora o radu, ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu, telefonski broj, datum rođenja, obrazovanje, radno iskustvo i dokaze o stručnom osposobljavanju i nekažnjavanju i sve ostale podatke zadane važećim propisima i koje nam sami dostavite putem životopisa, kao skup vaših osobnih podataka važnih za provođenje postupka selekcije i zapošljavanja. Nakon završetka postupka selekcije, izabrane kandidate zapošljavamo i pri tom prikupljamo sve potrebne podatke sukladno zakonskim obvezama, dok zamolbe i osobne podatke neprimljenih kandidata zadržavamo u skladu s propisima o arhivskoj građi u daljnjem roku od pet godina. 

Web stranica

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem naših email adresa, TD ČISTOĆA d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke (ime i prezime, email adresa, adresa, organizacija) kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. TD ČISTOĆA d.o.o. neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit. Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje ili pružanja usluga, pohranjivat ćemo i dalje koristiti vaše osobne podatke u te svrhe. Ako ugovorni ili poslovni odnos ili daljnja komunikacija između nas neće postojati, najkasnije nakon 6 mjeseci izbrisat ćemo vaše osobne podatke izuzev onih koje smo obvezni zadržati sukladno zakonskim obvezama.

Video nadzor

Na više lokacija naših poslovnih prostora i objekata te reciklažnih dvorišta koristimo sustav video nadzora u svrhe zaštite imovine i sigurnosti ljudi temeljem valjanog i dokumentiranog legitimnog interesa, kao i u svrhe sprječavanja protupravnih radnji usmjerenih prema našoj imovini od krađe, razbojstva, provala, nasilja, uništenja i sl.

Njime se nadzire isključivo prihvatljivi prostor neposredno oko i unutar poslovnih prostora i objekata, pri čemu osiguravamo istaknute i lako uočljive obavijesti da se prostor nadzire sustavom video nadzora postavljene na vidnom mjestu najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja. Snimke video nadzora pohranjuju se najduže šest mjeseci od dana nastanka.

Sustav video nadzora u svrhe zaštite imovine i sigurnosti ljudi temeljem valjanog i dokumentiranog legitimnog interesa, kao i u svrhe sprječavanja protupravnih radnji usmjerenih prema našoj imovini od krađe, razbojstva, provala, nasilja, uništenja i sl. provodi se i unutar vozila komunalnog prijevoza - Gradskih buseka, na čijim ulazima su istaknute i lako uočljive obavijesti da se prostor nadzire sustavom video nadzora. Snimke video nadzora pohranjuju se mjesec dana od dana nastanka.

U specijalnim komunalnim vozilima za pražnjenje spremnika, vozilima za čišćenje ulica i vozilima zimske službe nalaze se i tzv. dash-cam kamere kojima se ciljano pokriva prostor ispred i iza vozila u svrhu ispunjenja obveza prikupljanja dokaza izvršenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i povezanim odlukama jedinica lokalne samouprave te dokaza izvršenja javne usluge održavanja čistoće i održavanja javnih i drugih otvorenih površina, sukladno službenim ovlastima Čistoće d.o.o. kao pravnom temelju iz Opće uredbe o zaštiti podataka i u skladu s člankom 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18), i nije predviđen za nadzor osoba ili njihovog kretanja. 

Poveznice na društvene mreže i druge web lokacije

Naša web stranica može sadržavati poveznice na druge web lokacije i društvene mreže te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate svoje osobne podatke.

Zaprimanje i obrada reklamacija korisnika javnih komunalnih usluga

Krajnji korisnici naših javnih usluga svakako imaju pravo podnijeti prigovor ili reklamaciju na pružene usluge. Nužan skup osobnih podataka podnositelja prigovora zadržavamo na rok do 12 mjeseci, u skladu s propisima u području zaštite prava potrošača.

OVLAŠTENI IZVRŠITELJI OBRADE

Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka u ime ČISTOĆA d.o.o. na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka. Ti su poslovni suradnici obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti, s ugovorima o obradi podataka koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka.  

U okviru svog djelovanja ČISTOĆA d.o.o. koristi usluge pouzdanih poslovnih subjekata u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke korisnika javnih komunalnih usluga, posjetitelja naše web stranice, poslovnih suradnika, u svrhe IT podrške, održavanja web stranice i programskih rješenja, zaštite imovine i ljudi te sigurne pohrane i obrade dokumentacije.

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava u području zaštite vaših osobnih podataka. Vaša prava su slijedeća:

Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost da vidite svoje osobne podatke ili da zahtijevate kopiju vaših osobnih podataka.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste nam dali i koje smo prikupili.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određeno postupanje s vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Pravo na prijenos podataka

Kada se obrada vrši automatiziranim načinima obrade na temelju ugovora ili privole, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom strojno čitljivom formatu i svojom odlukom prenositi takve podatke trećim stranama.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni podnijeti zahtjev:

     poštom na adresu ČISTOĆA d.o.o., Ognjena Price 13, 42000 Varaždin ili

     emailom na adresu info@cistoca-vz.hr.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita. Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136
HR - 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000
e-mail: azop@azop.hr
web: www.azop.hr

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.


ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Motičnjak 9
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Igor Barlek, CIPP/E

email:bi@biconsult.hr

                                                    POLITIKA PRIVATNOSTI

BLAGAJNA:
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 06:00 - 13:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice