free portfolio site templates

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE VIDOVEC

06.02.2020.

Obaviještavamo mještane Općine Vidovec da od četvrtka, 06. veljače 2020. godine mogu koristiti mobilno reciklažno dvorište prema slijedećem rasporedu:


Obavijest

3.1.2020.

Društvo Čistoća d.o.o. iz Varaždina kao davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada će tijekom mjeseca siječnja 2020. godine prikupljati i odvoziti odbačena božićna drvca na području Grada Varaždina i Grada Varaždinskih Toplica – (samo za naselje Varaždinske Toplice)

Odbačena božićna drvca besplatno će se prikupljati i odvoziti u sklopu javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada prema slijedećem rasporedu: 

Grad Varaždin:
11. siječnja 2020. godine i 18. siječnja 2020. godine

Grad Varaždinske Toplice - samo naselje Varaždinske Toplice:
10. siječnja 2020. godine i 16. siječnja 2020. godine

Mole se građani iz stambenih zgrada da božićna drvca odlažu uz spremnike za odlaganje komunalnog otpada, a građani iz individualnih kuća na dio površine uz prometnicu na način da time ne ugrožavaju sigurnost prometa.


APEL VARAŽDINCIMA!

3.12.2019.

VOZILA NA NOGOSTUPIMA

Obzirom na nadolazeće zimske padaline molimo Vas da svoja vozila ne ostavljate na nogostupima jer tim činom onemogućujete obavljanje zimske službe tj. ručno i strojno uklanjanje snijega sa uređenih nogostupa Grada  Varaždina. Ujedno obavještavamo da će se sva tako zatečena vozila, bez obzira na doba dana, prijaviti prometnim i komunalnim redarima, a posljedično tome vozila će se o trošku vlasnika ukloniti putem ''pauk službe''.

SNIJEG OKO SPREMNIKA

Molimo korisnike javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koji žive u objektima kolektivne stambene izgradnje (stambene zgrade) da ispune svoju građansku i zakonsku obvezu te očiste snijeg oko spremnika za odlaganje otpada i tako omoguće davatelju javnih usluga redovito i nesmetano sakupljanje i pražnjenje spremnika za otpad.

ZIMSKA SLUŽBA

2.12.2019.

Grad Varaždin povjerio je društvu Čistoća d.o.o. iz Varaždina obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina u dijelu koji se odnosi na ručno i strojno uklanjanje snijega i leda s dijela površina javne namjene (zimska služba)

Sezona zimske službe u pravilu traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine.

Uklanjanje krupnog (glomaznog) otpada s lokacije Poljana Biškupečka

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Mihovila Pavleka Miškine 67 C
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 06:00 - 13:30


OPERATIVA:
Trg Pavla Štoosa 41
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice