Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa:

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa:
Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), a na temelju izjava o postojanju odnosno nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata sa kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, s kojim gospodarskim subjektima trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. PREMUR d.o.o., Varaždin, Zinke Kunc 49, OIB: 45010263105
2. AAVA savjetovanje d.o.o., Zagreb, Ulica Ivana Cankara 21, OIB: 98783321904
3. INOVATIC ICT d.o.o., Zagreb, Mije Goričkog 35, OIB: 18588351396
4. SOTO j.d.o.o., Zagreb, Ivana Cankara 21, OIB: 83446421310
5. KNJIGOVODSTVENI URED REP j.d.o.o., Trnovec Bartolovečki, Šemovec, Koprivnička ulica 47,
OIB: 85398102088
6. EKO VARAŽDIN d.o.o., Varaždin, Ognjena Price 13, OIB: 23284746910

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata

Objavljeno: 22.09.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA GOSPODARSKOG DVORIŠTA GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE NEOPASNIM OTPADOM 

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 15:00
UTO: 07:00 - 17:00
SRI: 07:00 - 15:00
ČET: 07:00 - 15:00
PET: 07:00 - 13:00


KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNA DVORIŠTA
VARAŽDIN (RD1 i RD2):

Motičnjak 9, 9/A
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Igor Barlek, CIPP/E

email:bi@biconsult.hr

                                                    POLITIKA PRIVATNOSTI

BLAGAJNA:
Trg bana Jelačića 18, Varaždin - Gradska tržnica.
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 14:30
UTO: 07:00 - 16:30  
SRI: 07:00 - 14:30  
ČET: 07:00 - 14:30  
PET: 07:00 - 12:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice