Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekti

NABAVA SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA

Evidencijski broj nabave: E-VV-SD/2020

Korisnik: ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, čistoću, proizvodnju i usluge 

Dana 10. prosinca 2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0048 od strane Posredničkog tijela razine 1 (PT1), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Posredničkog tijela razine 2 (PT2), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i korisnika Čistoća d.o.o. u svrhu provedbe projekta ''Odvojeno PrIkupLjamo Otpad – PILOT'' 

Kratak opis projekta, ciljevi i očekivani rezultat projekta:

U okviru projekta nabaviti će se specijalno komunalno vozilo za pražnjenje podzemnih i nadzemnih spremnika što će doprinijeti bržem i lakšem pražnjenju postojećih i budućih podzemnih spremnika te postojećih nadzemnih spremnika. Na taj način doprinijeti će se odvojenom sakupljanju otpada te će se povećati količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. U okviru projekta provesti će se i aktivnosti promidžbe i vidljivosti sukladno Programu izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u okviru kojih će se pripadnike ciljne skupine educirati i informirati o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju.

Cilj projekta je nabavom specijalnog komunalnog vozila osigurati odvojeno sakupljanje otpada iz podzemnih i nadzemnih spremnika te doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, a istovremeno iskoristiti vrijedna svojstva odvojeno sakupljenog otpada na području Grada Varaždina.

Provedba projektnih aktivnosti doprinijeti će ostvarenju ciljeva za gospodarenje otpadom RH koje je potrebno postići do 2022. godine. Navedeni ciljevi u skladu su sa Planom gospodarenja otpadom Grada Varaždina za razdoblje 2018. - 2023. godine: cilj 1.1 - Smanjiti ukupnu količinu komunalnog otpada za 50%; cilj 1.2 - Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.); cilj 1.3 - Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada; cilj 1.4 - Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada.

Aktivnosti projekta:

- Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada,

- Upravljanje projektom,

- Promidžba i vidljivosti:

Ukupna vrijednost projekta: 1.991.651,34 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.991.651,34 kuna

Iznos sufinanciran od strane EU: 1.480.000,00 kuna što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta

Razdoblje provedbe projekta: Od 04. studenoga 2020. godine do dana završetka svih predmetnih aktivnosti, a najkasnije do 30. studenoga 2023. godine

Izvješće o provedenom postupku javne nabave:

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja s zainteresiranim gospodarskim subjektima u razdoblju od 11. siječnja 2021. godine do 18. siječnja 2021. godine., Naručitelj/Korisnik je poslao na objavu Obavijest o nadmetanju oznake: E-VV-SD/2020, naziva: NABAVA SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA, s rokom dostave ponuda do dana 19. ožujka 2021. u 12:00 sati.

Poziv na nadmetanje objavljen je u EOJN RH pod brojem objave: 2021/S 0F2-0005917. Datum slanja poziva na nadmetanje bilo je dana 11. veljače 2021. godine, a datum objave poziva na nadmetanje bio je dana 15. veljače 2021. godine. Poziv na nadmetanje objavljen je u SLUŽBENOM LISTU EUROPSKE UNIJE pod brojem objave: 2021/S 032-079219. Datum slanja poziva na nadmetanje bilo je dana 11. veljače 2021. godine, a datum objave poziva na nadmetanje bio je dana 16. veljače 2021. godine

U postavljenom roku za dostavu ponuda, zaprimljena je jedna ponuda koja je ujedno i odabrana:
Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Zelinska 3, osobni identifikacijski broj (OIB): 46550671661, oznaka ponude: LO-3423 od dana 18. ožujka 2021. godine
Cijena ponude bez PDV-a iznosi 1.961.061,80, a s uključenim PDV-om (25%) iznosi 2.435.561,80 kuna. 

Ugovor s odabranim ponuditeljem je potpisan dana 26. travnja 2021. godine.  
Rok za isporuku objekta leasinga je 90 kalendarskih dana od obostranog potpisa Ugovora o javnoj nabavi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.


ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 15:00
UTO: 07:00 - 17:00
SRI: 07:00 - 15:00
ČET: 07:00 - 15:00
PET: 07:00 - 13:00


KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNA DVORIŠTA
VARAŽDIN (RD1 i RD2):

Motičnjak 9, 9/A
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Igor Barlek, CIPP/E

email:bi@biconsult.hr

                                                    POLITIKA PRIVATNOSTI

BLAGAJNA:
Trg bana Jelačića 18, Varaždin - Gradska tržnica.
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 14:30
UTO: 07:00 - 16:30  
SRI: 07:00 - 14:30  
ČET: 07:00 - 14:30  
PET: 07:00 - 12:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice