Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Mali Bukovec

OBAVIJEST

30.10.2021.

Poštovani,

obavještavamo Vas da od 01.11.2021. godine TD ČISTOĆA d.o.o. više ne pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mali Bukovec.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mali Bukovec povjerena je TD LUKOM d.o.o. iz Ludbrega.

Zahvaljujemo se na suradnji.

S poštovanjem,

CJENIK USLUGA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA USLUGA

Propisi

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/17, 84/19

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
Narodne novine 3/17

Naputak o glomaznom otpadu
Narodne novine 79/15

Pravilnik o katalogu otpada
Narodne novine 90/15 

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 117/17

Svi propisi vezani uz gospodarenje otpadom mogu se pregledati na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike:  poveznica

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 15:00
UTO: 07:00 - 17:00
SRI: 07:00 - 15:00
ČET: 07:00 - 15:00
PET: 07:00 - 13:00


KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Motičnjak 9
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Igor Barlek, CIPP/E

email:bi@biconsult.hr

                                                    POLITIKA PRIVATNOSTI

BLAGAJNA:
Trg bana Jelačića 18, Varaždin - Gradska tržnica.
Radno vrijeme:
PON: 07:00 - 14:30
UTO: 07:00 - 16:30  
SRI: 07:00 - 14:30  
ČET: 07:00 - 14:30  
PET: 07:00 - 12:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice