Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Groblja Sračinec i Svibovec Podravski

GROBLJA SRAČINEC I SVIBOVEC PODRAVSKI

Postupak kod prijave i organizacije ukopa

- nazvati službenu osobu za organizaciju ukopa mob: 098/229-447 (g. Bistrović)

- ukopi se, u načelu, obavljaju svakog radnog dana u vremenu od 13:00 – 15:00 sati

- iznimno, ukop se može obaviti i subotom i to u vremenu od 12:00 - 14:00 sati

- ukopi se ne obavljaju državnim praznicima, blagdanima i nedjeljama

- poradi organizacije i raspoređivanja radnika koji sudjeluju na ceremoniji sahrane molimo da se poziv službenoj osobi za organizaciju ukopa uputi najkasnije do 13:00 za ukope koji se obavljaju slijedećeg dana. Za pozive upućene nakon 13:00 sati ukop nije moguće obaviti slijedećeg dana.

- ukop umrle osobe zakonski se ne može obaviti dok ne prođe 24 sata od vremena nastupa smrti, a koje vrijeme utvrđuje mrtvozornik

- ukop je moguće obaviti tek nakon podmirenja svih dugova i obveza koje korisnik grobnog mjesta ima prema Upravi groblja (grobna naknada)

Pravila ponašanja u grobnoj kući

Molimo da pročitate pravila ponašanja i pridržavate se istih.

Korištenje Grobne kuće uključuje organizaciju smještaja, ustupanje prostorija, prostora i pripadajuće opreme u uporabnom stanju, namještanje odra, postavu dekoracije te čišćenje i dezinfekciju uoči i nakon korištenja.

Pod korištenjem Grobne kuće podrazumijeva se korištenje slijedećih prostora od strane korisnika:     
       korištenje prostorija za odar,
     korištenje prostorije za obitelj,
     korištenje zajedničkih prostorija (hodnici, sanitarni čvor),     
     korištenje hladne komore.


Prema Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda pušenje u prostorijama grobne kuće nije dozvoljeno

Nije dozvoljeno unošenje naprava i uređaja koje mogu izazvati požar, eksploziju ili bilo kakvu neugodu ili opasnost za osobe ili prouzročiti materijalne štete

U prostorijama za odar ne smiju se paliti svijeće i svijećnjaci s otvorenim plamenom već samo elektronski svijećnjaci

U prostorije grobne kuće nije dozvoljeno unošenje alkoholnih i bezalkoholnih pića, ostalih opojnih sredstava te hrane

Nije dozvoljena galama, zabava, glasan govor, pjevanje, sviranje i slično ponašanje koje je protivno održavanju potrebnog pijeteta prema mrtvima na odru

Potrebno je čuvanje inventara i ostale opreme. Sva namjerno izazvana oštećenja morat će se naplatiti

U zimskim mjesecima prilikom izlaska iz grobne kuće mora se isključiti grijalica ukoliko je korištena

Nakon obavljenog ukopa prostorije za ispraćaj pokojnika moraju se očistiti od donesenih stvari vezanih uz ukop (slike, vjerska obilježja i svijećnjaci)

Pravilnik o rješavanju zahtjeva za korištenje napuštenih i dodjelu likvidiranih grobnih mjesta

Pravilnik o postavljanju pisane obavijesti na grobno mjesto

Pravilnik o ekshumaciji posmrtnih ostataka iz grobnog mjesta

Opći uvjeti isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja

Odluka o pravilima ponašanja na groblju

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja u Sračincu i Svibovcu Podravskom


Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje
građevinskih ili klesarskih radova

molimo da ispunjen i ovjeren zahtjev sa skicom groba ili grobnice (širina, dubina, visina iznad zemlje, razmak od susjednih gorbnih mjesta i dr.) dostavite na adresu Ognjena Price 13, 42000 Varaždin ili putem elektroničke pošte na email adresu: ibistrovic@cistoca-vz.hr


Cjenik pogrebnih usluga na groblju Sračinec i Svibovec podravski

Odluka o grobljima na području Općine Sračinec

Odluka o povjeravanju obavljanja kominalnih djelatnosti usluge ukopa pokojnika i održavanja groblja Sračinec i Svibovec Podravski s javnim ovlastima

Cjenik za izdavanje suglasnosti

Suglasnost na cjenik

Suglasnost na primjenu cijene grobne naknade za groblja Sračinec i Svibovec Podravski

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Motičnjak 9
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Igor Barlek, CIPP/E

email:bi@biconsult.hr

                                                    POLITIKA PRIVATNOSTI

BLAGAJNA:
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 06:00 - 13:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice