Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Čistoca d.o.o. Varaždin
develop your own website

RASPORED ODVOZA OTPADA 2021.

Obavijest

4.1.2021.

Društvo Čistoća d.o.o. iz Varaždina kao davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada će tijekom mjeseca siječnja 2021. godine prikupljati i odvoziti odbačena božićna drvca na području Grada Varaždina i Grada Varaždinskih Toplica – (samo za naselje Varaždinske Toplice)

Odbačena božićna drvca besplatno će se prikupljati i odvoziti u sklopu javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada prema sljedećem rasporedu: 

Grad Varaždin:
09. siječnja 2021. godine i 16. siječnja 2021. godine

Grad Varaždinske Toplice - samo naselje Varaždinske Toplice:
08. siječnja 2021. godine i 14. siječnja 2021. godine

Mole se građani iz stambenih zgrada da božićna drvca odlažu uz spremnike za odlaganje komunalnog otpada, a građani iz individualnih kuća na dio površine uz prometnicu na način da time ne ugrožavaju sigurnost prometa.


Mobilno reciklažno dvorište Vidovec

29.12.2020.

Poštovani,

obavještavamo vas da MRD Vidovec za naselja Zamlača, Budislavec i Tužno neće raditi 01. siječnja 2021. godine prema postojećem rasporedu. Novi zamjenski termin određen je u četvrtak, 31. prosinca 2020. godine.

S poštovanjem,

TD ČISTOĆA d.o.o.

APEL VARAŽDINCIMA!

3.12.2020.

VOZILA NA NOGOSTUPIMA

S obzirom na nadolazeće zimske padaline molimo Vas da svoja vozila ne ostavljate na nogostupima jer tim činom onemogućujete obavljanje zimske službe tj. ručno i strojno uklanjanje snijega s uređenih nogostupa Grada Varaždina. Ujedno obavještavamo da će se sva tako zatečena vozila, bez obzira na doba dana, prijaviti prometnim i komunalnim redarima, a posljedično tome vozila će se o trošku vlasnika ukloniti putem ''pauk službe''.

SNIJEG OKO SPREMNIKA

Molimo korisnike javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koji žive u objektima kolektivne stambene izgradnje (stambene zgrade) da ispune svoju građansku i zakonsku obvezu te očiste snijeg oko spremnika za odlaganje otpada i tako omoguće davatelju javnih usluga redovito i nesmetano sakupljanje i pražnjenje spremnika za otpad.

Nabava komunalnih vozila

6.11.2020.

U sklopu javnog poziva "Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada" - Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." društvu ČISTOĆA d.o.o. iz Varaždina odobren je projekt "Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada – ČISTOĆA d.o.o." (KK.06.3.1.18.0048) ukupne vrijednosti 1.991.651,34 kuna.

Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.480.000,00 kuna. Predmet poziva je nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila i stakla na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge. Cilj poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako omogućiti veću oporabu otpada i konačno smanjiti količine otpada koje se odlažu na odlagalištu otpada.

Provedbom ovog projekta obnoviti će se postojeći vozni park u ČISTOĆI sa jednim specijalnim vozilom za sakupljanje otpada sa potisnom pločom za kompaktiranje otpada s jednom komorom i posebnom kranom za podizanje i pražnjenje podzemnih spremnika. Na ovaj način optimizirati će se proces odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Varaždina te se ujedno, ovom nabavkom, ČISTOĆA tehnološki priprema za pražnjenje otpada iz podzemnih spremnika koje će Grad Varaždin već iduće godine postaviti na 16 lokacija u POS-ovom naselju i dijelu Banfice.

Uz optimizaciju procesa prikupljanja otpada novim vozilom ''pomladiti'' će se postojeći vozni park u kojem se nalazi 5 vozila ''smećara'' kupljenih još davne 2003. godine, ali koja još uvijek sakupljaju otpad na području Grada Varaždina u dvije smjene. Nakon potpisivanja Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuti će se postupak javne nabave za kupovinu specijalnog vozila sa 3 osovine i s jednom komorom zapremine 23 m³ sa kompaktiranjem otpada potisnom pločom. Vozilo će biti opremljeno sa dva sustava pražnjenja spremnika i to: za pražnjenje postojećih spremnika 1.100 litara pomoću automata za podizanje tih spremnika (MKO, papir, plastika) te posebnim kranom za prihvat i pražnjenje podzemnih spremnika (MKO, papir, plastika, staklena i metalna ambalaža).

Kako će Fond sufinancirati vozilo sa 1.480.000,00 kuna bespovratnih sredstava isto će se reflektirati u ukupnim troškovima kod izračuna cijene javne usluge prema korisnicima javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina.

Obavijest završetak postupka - Čistoća Varaždin

Odluka o financiranju - Čistoća Varaždin

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Motičnjak 9
42000 Varaždin

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 06:00 - 13:30


OPERATIVA:
Dravski nasip 21
42000 Varaždin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDINSKE TOPLICE
Duga ulica 66b
42223 Varaždinske Toplice