best free web software

RAČUNI I PLAĆANJA

 • Gdje možemo platiti račune za Javnu uslugu odvoza miješanog komunalnog otpada, bez naknade?

  Račune za Javnu uslugu odvoza miješanog komunalnog otpada možete podmiriti bez naknade na našoj blagajni koja se nalazi na adresi Ulica Augusta Šenoe 12, 42 000 Varaždin (Gradska Tržnica) u radnom vremenu: pon - pet od 07:00 - 13:00 sati, subotom od 08:00 - 11:00 sati.
 • Nismo zaprimili račun za određeni mjesec, na koji način možemo doći do prijepisa računa ?

  Prijepis računa možete zatražiti pismenim putem (e-mail ili fax) ili osobno doći na našu adresu Ognjena Price 13, 42000 Varaždin ili na našoj blagajni, Ulica Augusta Šenoe 12, 42000 Varaždin uz predočenje osobne identifikacijske isprave.
 • Primjetili smo da ste na računima početkom 2014. godine imali različiti broj IBAN poslovnog računa, nego na računima koje šaljete trenutno ?

  TD ČISTOĆA D.O.O.ima dva poslovna IBAN računa i uplatu možete izvršiti prema vašoj odluci, a uplaćeni iznos biti će evidentiran na kontu korisnika.

SORTIRANJE I ODVOZ OTPADA

 •  Prilikom pražnjenja komunalnog otpada zajedno sa ambalažnim otpadom nismo dobili zamjensku vreću, ili nam je otuđena od strane trećih osoba, što učiniti sa otpadom koji smo dužni sortirati u namjenske vreće ?

  Ukoliko niste dobili zamjensku vreću prilikom pražnenja otpad možete nastaviti sortirati u bilo koju drugu vreću iz kućanstva (po mogućnosti da nije crna) te prilikom slijedećeg odvoza sortirani otpad odložite uz javnu površinu. Djelatnici TD ČISTOĆA d.o.o. pokupiti će namjenske vreće ukoliko se u njima nalazi ispravno sortirani otpad.
 • Prilikom pražnjenja otpada nastalo je oštećenje na kanti koju koristimo u domaćinstvu, dali je moguća zamjena?

  Prijavu oštećene posude možete prijaviti pismenim putem, telefonski ili osobno na našoj adresi Ognjena Price 13, 42000 Varaždin. Djelatnici TD ČISTOĆA d.o.o. izmjenu će izvršiti na adresi korisnika u roku od 7-10 dana.

GLOMAZNI OTPAD

 • Da li imam pravo na odvoz glomaznog otpada ukoliko sam korisnik usluga TD ČISTOĆA d.o.o ?

  Tijekom kalendarske godine, svaki vlasnik građevine tj. korisnik javne usluge koji s davateljem javne usluge ima ugovorenu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada (Ugovor ili Privremeni sporazum) te redovito plaća ovu uslugu, ostvaruje pravo na 2 (dva) prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada iz svog domaćinstva na zahtjev odnosno po pozivu i to bez plaćanja dodatne naknade.
 • Na koji način mogu prijaviti odvoz glomaznog otpada ?

  Sve informacije vezane uz prijavu glomaznog otpada nalaze se na kuponu, kupon možete pregledati klikom ovdje.
 • Što se događa ukoliko nismo zaprimili kupon, ili smo zagubili kupon vezan uz odvoz glomaznog otada ?

  Ukoliko Vam nedostaje kupon za odvoz glomaznog otpada, isti možete preuzeti besplatno na našoj adresi, Ognjena Price 13, 42000 Varaždin, ili preuzeti na našim internet stranicama.

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Mihovila Pavleka Miškine 67 C
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
UTO - PET od 10:00 - 17:00
SUB od 08:00 - 13:00

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Augusta Šenoe 12
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 07:00 - 13:00
SUB od 08:00 - 11:00


OPERATIVA:
Trg Pavla Štoosa 41
42000 Varaždin


RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin
Radno vrijeme: 
PON od 10:00 - 17:00