free mobile website builder

SAKUPLJANJE SELEKTIVNOG OTPADA  do 01.12.2018.

- zadnja srijeda u mjesecu za korisnike kojima je bivši davatelj usluge komunalni otpad sakupljao ponedjeljkom
(Donja Poljana, Drenovec, Gornja Poljana, Grešćevina, Jalševec Svibovečki, Jarki Horvatićevi, Leskovec Toplički, Lovrentovec, Lukačevec Toplički, Pišćanovec, Retkovec Svibovečki, Rukljevina, Svibovec, Škarnik, Tuhovec)

- zadnji petak u mjesecu za korisnike kojima je bivši davatelj usluge komunalni otpad sakupljao
četvrtkom
(Boričevec Toplički, Črnile, Čurilovec, Hrastovec Toplički, Martinkovec, Petkovec Toplički, Varaždinske Toplice, Vrtlinovec)

NOVI NAPUTAK O RAZVRSTAVANJU OTPADA
OD 01.07.2018.

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Mihovila Pavleka Miškine 67 C
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
UTO - PET od 10:00 - 17:00
SUB od 08:00 - 13:00

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Augusta Šenoe 12
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 07:00 - 13:00
SUB od 08:00 - 11:00


OPERATIVA:
Trg Pavla Štoosa 41
42000 Varaždin


RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin
Radno vrijeme: 
PON od 10:00 - 17:00