free website builder app

GROBLJE VIDOVEC

Postupak kod prijave i organizacije ukopa

- nazvati službenu osobu za organizaciju ukopa mob: 098/229-447 (g. Bistrović)

- ukopi se, u načelu, obavljaju svakog radnog dana u vremenu od 13:00 – 15:00 sati

- iznimno, ukop se može obaviti i subotom i to u vremenu od 12:00 - 14:00 sati

- kod ukopa koji se obavljaju izvan radnog vremena (nakon 15:00 sati) i subotama cijene usluge radnika  uvećane su za 50%

- ukopi se ne obavljaju državnim praznicima, blagdanima i nedjeljama

- poradi organizacije i raspoređivanja radnika koji sudjeluju na ceremoniji sahrane molimo da se poziv službenoj osobi za organizaciju ukopa uputi najkasnije do 14:00 za ukope koji se obavljaju slijedećeg dana. Za pozive upućene nakon 14:00 sati ukop nije moguće obaviti slijedećeg dana.

- ukop umrle osobe zakonski se ne može obaviti dok ne prođe 24 sata od vremena nastupa smrti, a koje vrijeme utvrđuje mrtvozornik

- ukop je moguće obaviti tek nakon podmirenja svih dugova i obveza koje korisnik grobnog mjesta ima prema Upravi groblja (grobna naknada)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje
građevinskih ili klesarskih radova

molimo da ispunjen i ovjeren zahtjev sa skicom groba ili grobnice (širina, dubina, visina iznad zemlje, razmak od susjednih gorbnih mjesta i dr.) dostavite na adresu Ognjena Price 13, 42000 Varaždin ili putem elektroničke pošte na email adresu: ibistrovic@cistoca-vz.hr

Pravila ponašanja u grobnoj kući

Molimo da pročitate pravila ponašanja i pridržavate se istih.

Korištenje Grobne kuće uključuje organizaciju smještaja, ustupanje prostorija, prostora i pripadajuće opreme u uporabnom stanju, namještanje odra, postavu dekoracije te čišćenje i dezinfekciju uoči i nakon korištenja.

Pod korištenjem Grobne kuće podrazumijeva se korištenje slijedećih prostora od strane korisnika:     
       korištenje prostorija za odar,
     korištenje prostorije za obitelj,
     korištenje zajedničkih prostorija (hodnici, sanitarni čvor),     
     korištenje hladne komore.


Prema Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda pušenje u prostorijama grobne kuće nije dozvoljeno

Nije dozvoljeno unošenje naprava i uređaja koje mogu izazvati požar, eksploziju ili bilo kakvu neugodu ili opasnost za osobe ili prouzročiti materijalne štete

U prostorijama za odar ne smiju se paliti svijeće i svijećnjaci s otvorenim plamenom već samo elektronski svijećnjaci

U prostorije grobne kuće nije dozvoljeno unošenje alkoholnih i bezalkoholnih pića, ostalih opojnih sredstava te hrane

Nije dozvoljena galama, zabava, glasan govor, pjevanje, sviranje i slično ponašanje koje je protivno održavanju potrebnog pijeteta prema mrtvima na odru

Potrebno je čuvanje inventara i ostale opreme. Sva namjerno izazvana oštećenja morat će se naplatiti

U zimskim mjesecima prilikom izlaska iz grobne kuće mora se isključiti grijalica ukoliko je korištena

Nakon obavljenog ukopa prostorije za ispraćaj pokojnika moraju se očistiti od donesenih stvari vezanih uz ukop (slike, vjerska obilježja i svijećnjaci)

OBAVIJEST

Obavještavaju se žitelji općine Vidovec kao i žitelji naselja Gojanec da je trgovačko društvo Čistoća d.o.o iz Varaždina dana 01. siječnja 2015. godine na mjesnom groblju u Vidovcu započelo obavljati komunalnu djelatnost održavanja groblja, a što podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop pokojnika. Ova djelatnost, trgovačkom društvu Čistoća d.o.o., povjerena je na 11. sjednici Općinskog vijeća Općine Vidovec održanoj dana 26.09.2014. godine dok je na 13. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 22. prosinca 2014. godine donesena Odluka o upravljanju mjesnim grobljem na području Općine Vidovec te o grobnim naknadama i grobnim uslugama. Grobna naknada će se ubuduće obračunavati prema metru kvadratnom,  a iznosi 41,47 kn/m² godišnje (s uključenim PDV-om).

Također, od 01. siječnja 2015. godine primjenjuju se i nove cijene grobnih naknada i grobnih usluga, a koje su vidljive iz cjenika

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Mihovila Pavleka Miškine 67 C
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
UTO - PET od 10:00 - 17:00
SUB od 08:00 - 13:00

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Augusta Šenoe 12
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 07:00 - 13:00
SUB od 08:00 - 11:00


OPERATIVA:
Trg Pavla Štoosa 41
42000 Varaždin


RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin
Radno vrijeme: 
PON od 10:00 - 17:00