simple website maker


MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materjali (kao što je papir, staklo, plastika, metali i dr.) te je u katalogu otpada označen sa ključnim brojem otpada 20 03 01.

Ako se pravilno i kvalitetno izdvoje svi iskoristivi sastojci iz otpada u  ukupnoj masi miješani komunalni otpad zauzima 15% do 30%.

U ostali otpad spada otpad od pometanja i usisavanja, higijenski proizvodi (pelene, ulošci, vata) i sve ostalo što nije obuhvaćeno primarnom selekcijom.

Kako reciklirati miješani komunalni otpad?

Kućni (komunalni) otpad recikliramo na način da ga najprije ODVOJIMO i RAZVRSTAMO prema vrsti jer se mnoge otpadne sirovine i materijali mogu ponovno iskoristiti pod uvjetom da su odvojeno sakupljeni. Oko dvije trećine kućnog otpada možemo odvojiti i ponovno iskoristiti te na taj način smanjiti količine otpada na odlagalištu, dobiti nove proizvode uz manje utroška vode, energije i materije, spriječiti emisije ugljičnog dioksida u atmosferu (globalno zagrijavanje). To znači, da, ako smo odlučili recikirati npr. papir, onda moramo sve novine, časopise, letke, brošure, omote, papirnate vrećice itd., izdvojiti i sakupiti kako bi ih kasnije mogli odložiti na za to predviđena mjesta (kontejneri, zeleni otoci). Na identičan način postupamo i sa drugim materijalima, proizvodima pogodnim za recikliranje (PAPIR, PLASTIKA, METAL, STAKLO) koje PRVO ODVOJENO SKUPLJAMO te kasnije ODLAŽEMO u za to predviđena mjesta – kontejnere, kante, “zelene otoke” ili odnosimo u reciklažna dvorišta.

Raspored odvoza miješanog komunalnog
otpada

ADRESA:
Čistoća d.o.o.
Ognjena Price 13
42000 Varaždin
Radno vrijeme - rad
s korisnicima:

PON - PET od 06:00 - 14:00

KONTAKT:
Email: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
VARAŽDIN:

Mihovila Pavleka Miškine 67 C
42000 Varaždin
Radno vrijeme:
UTO - PET od 10:00 - 17:00
SUB od 08:00 - 13:00

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:
HR5423400091110625007 - PBZ
HR762390 0011100847041 - HPB


BLAGAJNA:
Augusta Šenoe 12
42000 Varaždin
Radno vrijeme:  
PON - PET od 07:00 - 13:00
SUB od 08:00 - 11:00


OPERATIVA:
Trg Pavla Štoosa 41
42000 Varaždin


RECIKLAŽNO DVORIŠTE
GORNJI KNEGINEC:
Mavra Schlengera bb
Gornji Kneginec
42204 Turčin
Radno vrijeme: 
PON od 10:00 - 17:00